Axel Johnson International förvärvar Sternhammar

Axel Johnson International stärker sin position i Norden genom att förvärva det svenska distributionsbolaget Sternhammar. Bolaget kommer bli en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Industrial Solutions och ett systerbolag till bland annat ABKATI och Widni. Hans Svensson kommer tillträda som tillförordnad VD för Sternhammar den första september.

Sternhammar omsätter 63 miljoner SEK och har cirka 20 anställda. Bolaget har ett välkänt varumärke i Sverige och har uppvisat en stark marknadstillväxt de senaste åren. Sternhammar är en ledande distributör av fordonskomponenter med fokus på komponenter, belysning, och personligt skydd. 

Sternhammar etablerades 1938 i Örebro och besitter flera långa relationer med kunder och leverantörer. Bolaget förvärvas från bröderna Per och Erik Jonsson som varit ägare sedan 2010.

“Sternhammar kommer vara ett bra komplement till vår befintliga verksamhet inom fordonsrelaterade komponenter och stärka vår position i Norden.” Säger Ola Sjölin, Managing Director för Industrial Solutions och ny styrelseordförande för Sternhammar. ”Sternhammar är ett välskött bolag som kommer passa bra in hos Axel Johnson International.”

”Jag vill också välkomna Hans Svensson ny tillförordnad VD för Sternhammar. Hans har en lång erfarenhet från branschen med senaste positionen som VD för VEGE Motor i Helsingborg. Hans kommer fortsätta driva och utveckla Sternhammar.” 

Förvärvet stängs den första september 2017.

 

För mer information, vänliga kontakta:

Hans Glemstedt, Head of Strategy and M&A, Axel Johnson International, 
+46 (0)8 453 77 41, hans.glemstedt@axinter.com

Ola Sjölin, Managing Director Industrial Solutions, Axel Johnson International, 
+46 (0)8 453 77 25, ola.sjolin@axinter.com

 

Viktor Skargren
Project Manager Strategy & Communciation
viktor.skargren@axinter.com

 

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 90 bolag i 25 länder, med en omsättning på 750 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Lifting Solutions, Cargo Securing Solutions, Fluid Handling Solutions och Industrial Solutions. www.axinter.com

 

Om oss

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 90 bolag i 25 länder, med en omsättning på 750 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions. www.axinter.com

Prenumerera