Axel Johnson International förvärvar Traction Levage

Genom förvärvet av den franska distributören av stållinor och lyfttillbehör, Traction Levage, stärker Axel Johnson International sin marknadsposition inom lyft- och lastsäkringsprodukter i södra Europa. 

 

Traction Levage kommer att ingå i Axel Johnson Internationals affärsgrupp AxLoad tillsammans med ett trettiotal företag specialiserade på produkter och tjänster för tunga lyft och lastsäkring. Under de senaste åren har verksamheten vuxit organiskt samt genom strategiska förvärv i Europa. Idag omsätter affärsgruppen AxLoad 370 miljoner Euro och har verksamhet i 15 länder. 

”Traction Levage ger oss en viktig väg in på den franska marknaden och utgör tillsammans med det tidigare förvärvet av spanska Cables y Eslingas också en stark utgångspunkt för fortsatt expansion i regionen”, säger Niklas Enmark, tf VD och koncernchef för Axel Johnson International.

Traction Levage grundades 1967 och är idag Frankrikes största distributör av stållinor och lyfttillbehör för tung industri, bygg och anläggning. Huvudkontoret ligger i Marseille och bolaget har idag 72 anställda vid sex säljkontor runtom i landet – i Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon och Marseille. Omsättningen uppgick 2015 till 21 miljoner Euro. 

”Traction Levage passar mycket bra in i vår verksamhet och kompletterar oss geografiskt. Företaget har genom åren byggt upp en väl fungerande verksamhet och en stark marknadsposition tack vare en attraktiv produktportfölj, tillämpningsexpertis och goda kundrelationer. Vi ser möjligheter till en fortsatt tillväxt och utveckling av vår gemensamma affär, inte minst genom att utnyttja vår samlade erfarenhet för att utveckla nya, attraktiva erbjudanden till våra kunder men också genom att dra nytta av synergier bolagen emellan. Jag ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete”, säger Martin Malmvik, VD för AxLoad. 

Ett förvärvsavtal tecknades med den världsledande ståltillverkaren ArcelorMittal den 30 september, 2016. Transaktionen beräknas vara avslutad den 31 oktober, 2016. 

För mer information, kontakta:
Niklas Enmark, tf VD och Koncernchef, Axel Johnson International, +46 (0) 8 453 77 00, niklas.enmark@axinter.se
Martin Malmvik, CEO, AxLoad, +46 (0)70 838 55 98, martin.malmvik@axload.com

Åsa Holmgren
Head of Communication, Sustainability and HR
+46 8 453 77 12
asa.holmgren@axinter.se
Axel Johnson International är en privatägd industrigrupp som erbjuder långsiktiga tillväxtmöjligheter för teknikföretag med ambitioner. De mer än 90 företag som ingår i Axel Johnson International är alla ledande inom sina respektive marknadssegment och de adderar värde genom att hjälpa industriföretag att förbättra effektiviteten, tillförlitligheten, kvaliteten och säkerheten i sina verksamheter. Tjänsterna omfattar effektiv teknikdistribution, underhålls- och supporttjänster samt kundanpassade tekniklösningar. Axel Johnson Internationals huvudkontor ligger i Stockholm. Koncernen har 2 640 anställda, en omsättning på 700 miljoner Euro och verksamhet i mer än 25 länder. www.axinter.se

Taggar:

Om oss

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 100 bolag i 25 länder, med en omsättning på 790 miljoner EUR. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions. www.axinter.com

Prenumerera

Media

Media