Ax:son Johnsonanslag till Jesper Strömbäck

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har anslagit 800 000 kronor till Professor Jesper Strömbäck för projektet Medielandskapet och demokratin

För vidare information kontakta VD Kurt Almqvist.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Stiftelsen har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med sin hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen för Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist 

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

kurt.almqvist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Professor Jesper Strömbäck

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar