Ax:son Johnsons stiftelse: Anslag till Docent Tigran Haas, KTH

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har anslagit 2 975 000 kronor till Docent Tigran Haas för projektet Urban form an Human behavior vid KTH

För vidare information VD Kurt Almqvist

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Vi har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen för Forum Axess . http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist 

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

kurt.almqvist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

kurt.almqvist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar