Ax:son Johnsonstipendium till forskning om Vietnamkriget

Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse för allmännyttiga ändamål har anslagit 160 000 till Professor Gunnar Åselius för att forska om Svensk utrikesförvaltning och Vietnamkriget

För vidare information kontakta VD Kurt Almqvist. 

Axel och Margaret Ax : son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Vi har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen av Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist 

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

kurt.almqvist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar