Carl-Johan Malmberg tilldelas Stora Fackbokspriset 2013

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris och delas i år ut 4 december.

Juryn har den 28 november 2013 enats om följande motivering:

”Stora fackbokspriset 2013 tilldelas Carl-Johan Malmberg för Stjärnan i foten, en utforskning av den brittiske konstnären och poeten William Blakes visionära

ord-, bild- och bokvärld, företagen av en eminent och finstämd uttolkare som presenterar sina fynd klart, pedagogiskt och med starkt personligt engagemang.”

Boken är utgiven av Wahlström och Widstrand.

För vidare information kontakta Peter Luthersson, peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se eller 070-653 69 16

Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

Stora Fackbokspriset instiftades 2011 och delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Pristagare 2011 var Svante Nordin för ”Filosoferna” (Atlantis) och 2012 Nina Burton för ”Flodernas bok” (Bonniers).

076 1499757

alexander.nyquist@axess.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

Taggar: