Gud är inte död. Essäsamling under redaktion av Kurt Almqvist.

Den sjuttonde essäsamlingen i serien Engelsbergsseminariet har temat Religion. Bidragen handlar om religion, ur historiska, samtida och framtida perspektiv. Trots Fredrich Nietzsches berömda tes har inte Gud dött i samhället och kulturen. Större delen av världens befolkning omfattar någon form av tro.

Boken Religion innehåller 31 bidrag och en introduktion av Kurt Almqvist.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse arrangerar varje år sedan 1999 Engelsbergsseminariet. Där möts svenska och internationella forskare, författare och tänkare för att under tre dagar i juni månad utbyta forskningsresultat och erfarenhet från en rad olika samhällsområden.

2014 handlade seminariet om religion. I den nyss utkomna essäsamlingen skriver till exempel Daniel T Potts om kulturen i Uruk och det heligas ursprung. Robin Osborne berättar om mysterier och och kulter i det antika Grekland. Vidare skriver Malise Ruthven om gnosticismen.

Bland de svenska bidragen möter vi Göran Rosenberg om judar och judaism mellan Sion och Diasporan. Pär Stenbäck följer religion och politik i Mellanöstern.

De 31 bidragen ges nu ut i bokform på engelska under redaktion av Kurt Almqvist.

Axel och Margaret Ax : son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Vi har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med hans hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen av Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist

Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

info@axsonjohnsonstiftelsen.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar