Lärt pionjärarbete prisas

Fredric Bedoire erhåller Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelses Stora fackbokspris 2015 på 125 000 kronor för boken

Den svenska arkitekturens historia, Del 1 1000-1800, Del 2 1800-2000.

Juryns motivering lyder: För ett lärt pionjärarbete, en Sveriges historia genom dess byggnader, rikt illustrerad och skriven med lätt hand. 

Juryn består av medlemmarna i Engelsbergsakademin under ledning av  Docent Peter Luthersson. Övriga jurymedlemmar är Kurt Almqvist, Vd Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Professor Hans-Gunnar Axberger, Ambassadör Lars Freden, Professor Kristian Gerner, Chefredaktör för Axess Magasin PJ Ander Linder, Professor Svante Nordin, författare och journalist Nathan Shachar, författare och journalist Richard Swartz.

För mer information kontakta peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se

Professor Fredric Bedoire

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar