Stora fackbokspriset 2015 tilldelas Fredric Bedoire för Den svenska arkitekturens historia

Svenska fackboksprisetnpå 125 000 kronornär Sveriges största fackbokspris och utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål den 9 december 2015. Fredric Bedoire tilldelas priset för samlingen Den svenska arkitekturens historia; Del 1 1000-1800, Del 2 1800-2000.

Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på tillgänglig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

De nominerade 2015 var:

Fredric Bedoire: Den svenska arkitekturens historia. Del 1: 1000–1800. Del 2: 1800–2000 (Norstedts)

Jakob Christensson (redaktör och huvudförfattare): Tal om läckerheter av Bengt Bergius (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)

Per I. Gedin: Isaac Grünewald. Modernist och människa (Bonniers)

Kerstin Ekman: Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland (Bonniers)

My Hellsing: Hedvig Elisabeth Charlotte. Hertiginna vid det gustavianska hovet (Atlantis)

Nils Uddenberg: Lidande & läkedom. Medicinens historia. Del 1: Fram till 1800. Del 2: Från 1800 till 1950 (Fri tanke)

Stora fackbokspriset utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Juryn består av medlemmarna i Engelsbergsakademin under ledning av  Docent Peter Luthersson. Övriga jurymedlemmar är Kurt Almqvist, Vd Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Professor Hans-Gunnar Axberger, Ambassadör Lars Freden, Professor Kristian Gerner, Chefredaktör för Axess Magasin PJ Ander Linder, Professor Svante Nordin, författare och journalist Nathan Shachar, författare och journalist Richard Swartz.

Tidigare vinnare:

2011: Svante Nordin: Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Atlantis)

2012: Nina Burton: Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden (Bonniers)

2013: Carl-Johan Malmberg: Stjärnan i foten. Dikt och bild, bok och tanke hos William Blake (Wahlström & Widstrand)

2014: Susann Silfverstolpe: Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet (Atlantis)

Axel och Margaret Ax : son Johnsons stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsyfte är att allmänt främja vetenskaplig forskning. Vi har bland annat valt att stödja humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen grundades 1947 av framlidne generalkonsuln Axel Ax:son Johnson (1876-1958) tillsammans med sin hustru Margaret, ägare av Nordstjernangruppen. Stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet och dess operativa verksamhet bedrivs inom ramen av Forum Axess. http://www.axsonjohnsonfoundation.org/forum.htm

Kurt Almqvist


Styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande, Frances Broman, Antonia Ax:son Johnson, Janerik Larsson, Kjell A Nordström.

VD

Kurt Almqvist, Verkställande direktör

För mer information om Fackbokspriset kontakta peter.luthersson@axsonjohnsonstiftelsen.se

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar