Nomineringarna klara till Stora Fackbokspriset

Det av Axess nyinstiftade Stora Fackbokspriset på
125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris

– Det har fram till idag tyvärr inte funnits något seriöst pris för kvalificerad facklitteratur i Sverige, säger Axess Magasins chefredaktör Johan Lundberg.

– Den kvalificerade facklitteraturen har marginaliserats och kansägas vara satt på undantag. De stora förlagen ger ut allt färre kvalificerade
fackböcker; och det blir alltmer sällsynt att den här sortens facklitteratur recenseras och diskuteras på dagstidningarnas kultursidor eller i radions eller tv:s
kulturprogram. Där fyller Axess Magasins recensionsavdelning redan idag en viktig funktion. Men med Stora Fackbokspriset tas ytterligare ett steg mot att återupprätta den seriösa fackboken.

– Stora Fackbokspriset är också en del av den tredje uppgiften, att föra ut seriös forskning till en bredare allmänhet.

– Facklitteratur är viktigt. Att skriva läsvärda och underhållande böcker som inte värjer för komplikationer innebär att man ökar förutsättningarna
för människor att bilda sig, vilket i sin tur är av största vikt för vår demokrati och yttrandefrihet.

De nominerade 2011 är:

Johan Svedjedal: Spektrum. Den svenska drömmen (W & W)

Kristian Gerner: Ryssland. En europeisk civilisationshistoria (Historiska Media)

Barbro Hedvall: Vår rättmätiga plats. Om kvinnornas kamp för rösträtt (Bonniers)

Svante Nordin: Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 (Atlantis)

Carina Burman: Djävulspakten. Gösta Ekmans liv och konstnärskap (Bonniers)

Per I Gedin: Jag. Carl Larsson (Bonniers)

Vinnaren kommer att tillkännages den 18 november 2011.

För vidare information kontakta Axess Magasins chefredaktör, docent Johan Lundberg.

Taggar:

Dokument & länkar