Elfte säsongen av Global Axess: Religion

Global Axess 2014 innefattar femton avsnitt som alla handlar om religion i världen, historia, nutid och framtid. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik. Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.

Redan nu kan första avsnittet ses på www.axess.se och från och med söndag 7 september även på Axess TV.

Möt femton av världens främsta uttolkare av människan och religionerna.

Del 1 av 15 Kristendomens historia med professor Diarmaid MacCulloch som är författare till ett flertal stora verk om kristendomen. Han är en auktoritet inom religionsforskningen i världen. Här möter han PJ Anders Linder och berättar bland annat om nya perspektiv på världens största religion - kristendomen.

Del 2 av 15 Judendomen mellan Sion och Diaspora med författaren och journalisten Göran Rosenberg som har skrivit böcker om bland annat Israel och judar i diasporan. Här berättar han för Eva Ekelius om hur judendomen existerar i lika grad var den än befinner sig.

Del 3 av 15 Mohammad och monoteismen med professor Reza Aslan som är verksam vid Kaliforniens universitet och forskar bland annat kring islam och Mellan Östern. Han anlitas i hög grad av amerikansk media som kommentator över aktuella händelser i arabvärlden. I det här programmet beskriver han för PJ Anders Linder sin syn på dagens islam i världen.

Del 4 av 15 Den tidiga kristendomen med Professor Elaine Pagels som är verksam vid Princetonuniversitet i USA. Hon har skrivit åtskilliga böcker om gnosticism och nyupptäckta evangelier som fått stor genomslag i hela världen. Här berättar hon för Eva Ekelius om sina verk och inte minst om sin biografi över Satan.

Del 5 av 15 Den allomfattande kyrkan med professor Janne Haaland Matlary som är verksam vid Oslo universitet men också medlem av påvens vetenskapsråd. Hon talar här med Eva Ekelius om den katolska kyrkans internationella roll och hur hon själv kom att bli en av de sakkunniga för världens största kyrka.

Del 6 av 15 Religion och politik i Mellanöstern med före detta finska ministern och chefen för internationella Röda Korset, Pär Stenbäck, som har många års erfarenhet av arbete i Mellanöstern. Här beskriver han för Eva Ekelius hur religion och politik skär in i varandra i det oroliga området. Finns det någon lösning på det stora antalet konflikter som ständigt hotar att rasera samhällena?

Del 7 av 15 Är Gud tillbaka? med författaren och journalisten vid The Economist, Adrian Woolridge, som har skrivit bästsäljaren God is Back. Där beskriver han hur Gud är tillbaka i samhället både i form av våldsamma konflikter men också i form av inspirerande amerikansk evangelism och entreprenörsanda. Här berättar Woolridge mer för Niklas Ekdal.

Del 8 av 15 Samma text - flera religioner med professor David Sloan Wilson som är verksam vid Institutet för biologi och antropologi, Binghampton University i New York. Han har ägnat mycket tankemöda åt relationen mellan biologi och religion. I det här programmet berättar han för PJ Anders Linder om ett evolutionsbiologiskt perspektiv på religion.

Del 9 av 15 Religion och passion med doktor Jessica Frazier som är verksam vid University of Kent och Oxford Center for Hindu Studies. Nu berättar hon för Mattias Hessérus om hinduismens starka passioner och sexuella lockelser, som kan få kvinnor att lämna både man och barn för unga vackra manskroppar.

Del 10 av 15 Dante och Europas religion med författaren A N Wilson som har skrivit ett fyrtiotal böcker om stora författare och europeisk historia. Här berättar han om Dantes värld och hur medeltiden var starkt präglad av kristendomen. För Mattias Hessérus beskriver han på vilket sätt Dante fortfarande kan kännas aktuell i det sekulariserade Europa.

Del 11 av 15 Kärlek som en religion med Simon May som är professor i filosofi vid King´s College och Birkbeck College, båda i London. Han har intresserat sig för etik, känslornas filosofi och identitet och tillhörighet. För Mattias Hessérus förklarar han hur kärlek kan vara en religion.

Del 12 av 15 Gnosticism i vår tid med Malise Ruthven som är en ledande brittisk auktoritet inom området nutida islam. Han undervisar vid ett flertal brittiska universitet och kommer snart med boken: Gnosticism, a Very Short Introduction. I det här programmet berättar han för Niklas Ekdal om varför gnosticism tycks bli allt mer populärt i det moderna Europa.

Del 13 av 15 Religion i Mesopotamiens Uruk med Daniel Thomas Potts som är professor i det antika MellanÖsterns arkeologi och historia vid New York´s universitet. Han berättar för Niklas Ekdal vad vi egentligen kan veta om livet i Uruk 3000 år före vår tidräkning. Fragment av liv och religion finns i några bevarade texter, till exempel i de så kallade Archaic-texterna från Uruk.

Del 14 av 15 Den vediska hinduismen med Professor emeritus Julius Lipner huvudämnen är hinduism och jämförande religionsstudier vid University of Cambridge. Den tidiga hinduismensysslade mycket med ett dialektiskt förhållande mellan ordning och oordning. Lipner berättar för Niklas Ekdal om religion i det antika Indien.

Del 15 av 15 Religiösa kärnvapen med professorn i teologi vid Georgetown University i Washington, Ariel Glucklich, som menar att det finns risk för ett kärnvapenkrig i Guds namn. Han har ägnat mycket tid till att studera hur religiösa grupper använder våld. Även självmordsvåld. För Niklas Ekdal berättar Ariel Glucklich om en osäker värld som inte blir säkrare av mer religion.

Axess TV – Sveriges vetenskap- och kulturkanal Axess TV sänder program kring samhälle, kultur och vetenskap. Axess TV distribueras via det digitala marknätet Boxer (kanal 25), Com Hems digitala utbud (kanal 42),Telia och Sappa samt via hemsidan axess.se. Se hela tablån och läs mer på www.axess.se

Taggar:

Dokument & länkar