Aktier emitteras i Hemköp i samband med samgående

25.358.595 nya aktier i Hemköpskedjan AB ("Hemköp") har emitterats i samband med fullföljandet av samgåendet mellan Hemköp och D&D Dagligvaror AB ("D&D") för att bilda "Det Nya Dagligvarubolaget".

Antalet aktier i "Det Nya Dagligvarubolaget" (Hemköp) uppgår således efter nyemissionen till 50.358.595.

De nyemitterade aktierna, av VPC temporärt benämnda "AkU", kommer att noteras på OM Stockholmsbörsens A-lista från och med den 17 mars 2000. De nyemitterade aktierna kommer att särnoteras med tillägg av beteckningen "U" i avvaktan på att ordinarie bolagsstämma beslutar om och verkställer utdelning avseende räkenskapsåret 1999. De nyemitterade aktierna, "AkU", berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000.

Särnoteringen kommer att upphöra efter avstämningsdagen för utdelningen.

Hemköp ökade försäljningen med 8,6 procent i februari

Under februari månad ökade Hemköpskedjan försäljningen inklusive moms med 8,6 procent till 481 (443) mkr.

Ackumulerat under 2000 har försäljningen inklusive moms ökat med 7,3 procent till 979 (912) mkr.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar