Axfood går mot förnyelsebar energi

Idag inleddes Almedalsveckan i Visby med ett klimatseminarium. I samband med seminariet deltog Anders Strålman, Axfoods vd och koncernchef, i en pressträff där företagsnätverket BLICC presenterade sin årliga rapport om medlemsföretagens klimatarbete. Axfood gick med i BLICC-nätverket våren 2009 som en del i bolagets ambitionshöjning på miljöområdet.

- Axfood ska arbeta både med energieffektivisering och att se över inköp av el med inriktningen att gå över till el från förnyelsebara energikällor, säger Anders Strålman. Inför större strukturella förändringar gör Axfood numera även miljökonsekvensbeskrivningar. Detta har gjort att miljöpåverkan av olika alternativa lösningar blir en viktig del av beslutsunderlaget. - Inom energiområdet har Axfood stora möjligheter att minska sin miljöpåverkan och samtidigt sänka kostnaderna för drift av butiker och lager, säger Anders Strålman.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar