Axfood publicerar hållbarhetsredovisningen för 2016

Axfood publicerar idag hållbarhetsredovisningen för 2016. Rapporten finns att ladda ned på axfood.se. Inom kort publiceras även en engelsk version.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, 072-23 606 43
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 8 mars 2017, klockan 13:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden med ansvar för miljö och hållbar utveckling. Kedjorna Willys och Hemköp ingår liksom Tempo, Handlar´n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera