Axfood utses till ”Årets Kompetensföretag”

Axfood tog på tisdagen emot priset ”Årets Kompetensföretag” på KompetensMässan i Stockholm. Priset består av utvecklingsinsatser till ett värde av 100 000 kr, som kan tas ut under 2014 från KompetensGruppens nätverk och KompetensMässan.

Juryns motivering:

”Kompetensutveckling är för Axfood en strategisk fråga och utgår från individens och verksamhetens behov, starkt knutet till företagets långsiktiga mål. Varje medarbetare ska känna att han eller hon kan, vill och får skapa tydliga resultat tillsammans med arbetskamrater och kunder och är delaktig i sin egen och företagets framgång. Axfood menar att den egna drivkraften och företagets uppmuntran till kompetensutveckling är grunden till en konkurrenskraftig verksamhet.”

För ytterligare information, kontakta:
Nicole Janssen, chef Axfoodakademien, 0706-189 409
Ingmar Kroon, presschef Axfood AB 0702-89 89 83

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 254. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar