Axfood välkomnar Vi-handlarnas beslut

Axfood välkomnar Vi-föreningens årsstämmas beslut att rekommendera de enskilda handlarna att teckna kedjeavtal med Hemköp.

- Vi på Hemköp känner stor entusiasm över att stärka kedjan med fler butiker, ytterligare kompetens och ett ökat entreprenörskap. Det skapar också möjligheter att bygga ett större, starkare och synligare Hemköp, inte minst på den snabbväxande stockholmsmarknaden, säger Ola Andersson, vd för Hemköp.

Det beslut som fattades på föreningens årsstämma på onsdagen är ett led i en långsiktig utveckling av det samarbete mellan Vi-handlarna och Axfood som inleddes för två år sedan.

- För Vi-handlarna innebär kedjeavtal med Hemköp en möjlighet att få en stabil plattform med ett starkt dagligvaruföretag, säger Bo Rundström, vd för Vi-handlarna. Våra handlare får tillgång till kunskap och utveckling och behåller samtidigt vår frihet.

Formellt krävs ytterligare stämmobeslut innan avtal kan träda i kraft.

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör Axfood, mobil 070-293 16 93.
Ola Andersson,  vd Hemköp, tel 070-600 88 40.
Bo Rundström, vd Vi-butikerna, 070 715  60 55.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 229. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar