Axfoods omsättning i augusti 2008

Augusti månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 686 mkr (2 517), en ökning med 6,7% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under augusti månad med 10,9%, varav jämförbara butiker ökade med 5,6%.

Under perioden januari-augusti 2008 ökade de egenägda butikerna med 9,8% varav jämförbara butiker ökade med 5,6%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 20 967 mkr (19 247) en ökning med 8,9%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 9,6% varav jämförbara butiker ökade med 5,3%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 2,2% varav jämförbara butiker minskade med 1,4%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,6% varav jämförbara butiker ökat med 0,4%.

De egenägda butikerna minskade under månaden omsättningen med 1,3% varav jämförbara butiker minskade med 3,6%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,5% varav jämförbara butiker minskat med 2,1%.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 10,9% varav jämförbara butiker ökat med 8,3%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 9,3% varav jämförbara butiker ökat med 8,1%.

PrisXtras omsättning under månaden visade samma nivå som föregående år, 57 mkr. Jämförbara butiker ökade med 0,4% under månaden. Ackumulerat har jämförbara butiker ökat med 0,3%.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar