Axfoods omsättning i maj 2009

Maj månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 706 Mkr (2 716), en minskning med 0,4 % jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna ökade under maj månad med 1,9 %, varav jämförbara butiker ökade med 1,4 %. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 1,8 % varav jämförbara butiker ökade med 1,1 %. Under perioden januari - maj 2009 ökade de egenägda butikerna med 3,3 % varav jämförbara butiker ökade med 0,4 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 13 137 Mkr (12 871), en ökning med 2,1 %. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 3,1 % varav jäm¬förbara butiker ökade med 0,3 %. Hemköps butiker (egenägda och franchise) minskade under månaden med 3,6 %, varav jämförbara butiker minskade med 3,4 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 2,7 % varav jämförbara butiker minskat med 2,9 %. De egenägda butikerna minskade under månaden omsättningen med 6,9 % varav jämförbara butiker minskade med 5,1 %. Ackumulerat har omsättningen minskat med 5,6 % varav jämförbara butiker minskat med 5,0 %. Willys ökade under månaden omsättningen med 4,6 % varav jämförbara butiker ökade med 3,2 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 5,4 % varav jämförbara butiker ökat med 2,0 %. PrisXtra ökade under månaden omsättningen med 6,9 % varav jämförbara butiker minskade med 5,5 %.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar