Axfoods omsättning i september 2007

September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 289 mkr (2 340), en minskning med 2,2% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för de egenägda butikerna minskade under september månad med 2,6%, varav jämförbara butiker minskade med 2,6%.

Under perioden januari - september 2007 minskade de egenägda butikerna med 0,3%, varav jämförbara butiker ökade med 0,1%. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till 21 536 mkr (21 424), en ökning med 0,5%. Axfoods butiker (egenägda och Hemköp franchise) ökade med 0,9%, varav jämförbara butiker ökade med 0,4%.

Hemköps butiker (egenägda och franchise) ökade under månaden med 0,3%, varav jämförbara butiker minskade med 2,1%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 0,7%, varav jämförbara butiker visar samma nivå som föregående år.

De egenägda butikerna har under månaden minskat omsättningen med 3,8% varav jämförbara butiker har minskat med 4,1%. Ackumulerat har omsättningen minskat med 3,8%, varav jämförbara butiker minskat med 1,2%.

Willys har under månaden minskat omsättningen med 2,1% varav jämförbara butiker minskat med 2,0%. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,0%, varav jämförbara butiker ökat med 0,6%.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar