Axfoods omsättning januari-november 2001

November månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 852 mkr (2 674), en ökning jämfört med samma period föregående år med 6,7%.

För perioden januari - november 2001 uppgick nettoomsättningen till 29
481 mkr (27 490), en ökning med 7,2%. För jämförbara egenägda butiker
var ökningen 4,5%. Omsättningen fördelar sig på 24 287 mkr (22 817) för
den svenska verksamheten och 5 194 mkr (4 673) för Spar Finland.

Hemköps omsättning minskade med 0,6%. För identiska enheter är
minskningen 1,2%.
Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 48,1% där identiska enheter står
för en ökning med 10,3%.
Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,1% där 9,7% är
hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var
ökningen 8,8%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:

jan-nov 2001 jan-nov 2000 ändr.
mkr mkr %
Hemköp 5 828 5 866 -0,6%
Willys 7 154 4 832 48,1%
Spar Finland 5 194 4 673 11,1%
Axfood Partihandel 16 954 15 838 7,0%
Övrigt 1) 2 154 1 824 18,1%
Internomsättning -7 803 -5 543 40,8%
Totalt 29 481 27 490 7,2%


1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt
supportbolag och koncerngemensamma funktioner

Bokslutsrapporten presenteras den 11 februari 2002


Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar