Axfoods omsättning januari-september 2001

September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick
till 2 551 mkr (2 586), en minskning jämfört med samma period föregående
år med 1,4%.

För perioden januari - september 2001 uppgick nettoomsättningen till 23
872 mkr (22 166), en ökning med 7,7%. För jämförbara egenägda butiker
var ökningen 4,3%. Omsättningen fördelar sig på 19 639 mkr (18 353) för
den svenska verksamheten och 4 233 mkr (3 813) för Spar Finland.

Hemköps omsättning är på samma nivå som förra året. För identiska
enheter är minskningen 2,9%.
Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 45,0% där identiska enheter står
för en ökning med 11,3%.
Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,0% där 9,3% är
hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var
ökningen 10,3%.

Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande:

[REMOVED GRAPHICS]

1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag
och koncerngemensamma funktioner

Omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt
nedanstående tidplan:
Oktober omsättning 9 november
November omsättning 11 december

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör, 08-553 998 11, 070-569
66 33
Kenneth Wall, Presschef Axfood, tel 08-553 998 20, 0703-124 122
[REMOVED GRAPHICS]

Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom
dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett
antal varumärken som Hemköp, Willys, HP, Spar, Vivo och Tempo. Den
konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK.
Antalet årsanställda är cirka 8 600. Bolaget omfattar ca 700 butiker i
Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående
handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i
Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare.
Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10
procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är
Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45
procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar