Axfoods omsättning januari-september 2001

Axfoods omsättning januari-september 2001 September månads konsoliderade nettoomsättning (exklusive moms) uppgick till 2 551 mkr (2 586), en minskning jämfört med samma period föregående år med 1,4%. För perioden januari - september 2001 uppgick nettoomsättningen till 23 872 mkr (22 166), en ökning med 7,7%. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 4,3%. Omsättningen fördelar sig på 19 639 mkr (18 353) för den svenska verksamheten och 4 233 mkr (3 813) för Spar Finland. Hemköps omsättning är på samma nivå som förra året. För identiska enheter är minskningen 2,9%. Axfood Lågpris ökade sin omsättning med 45,0% där identiska enheter står för en ökning med 11,3%. Spar Finland rapporterar en omsättningsökning på 11,0% där 9,3% är hänförligt till valutaomräkning. För jämförbara egenägda butiker var ökningen 10,3%. Omsättningen per affärsverksamhet fördelar sig enligt följande: jan-sep 2001 jan-sep 2000 ändr. mkr mkr % Hemköp 4 741 4 742 0,0% Willys 5 746 3 964 45,0% Spar Finland 4 233 3 813 11,0% Axfood Partihandel 13 462 12 635 6,5% Övrigt 1) 1 735 1 300 33,5% Internomsättning -6 045 -4 288 41,0% Totalt 23 872 22 166 7,7% 1) Övrigt innefattar Axfood Direkt, Axfood Franchise samt supportbolag och koncerngemensamma funktioner Omsättningssiffror kommer fortsättningsvis att publiceras enligt nedanstående tidplan: Oktober omsättning 9 november November omsättning 11 december För ytterligare information, kontakta: Lars Nilsson, vVD, ekonomi- och finansdirektör, 08-553 998 11, 070-569 66 33 Kenneth Wall, Presschef Axfood, tel 08-553 998 20, 0703-124 122 [REMOVED GRAPHICS] Axfood AB är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver parti- och detaljhandel med ett antal varumärken som Hemköp, Willys, HP, Spar, Vivo och Tempo. Den konsoliderade årsomsättningen beräknas till cirka 30 miljarder SEK. Antalet årsanställda är cirka 8 600. Bolaget omfattar ca 700 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda. De övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal. Axfood har cirka 300 butiker i Finland, varav 80 är helägda och övriga drivs av fristående handlare. Marknadsandelen i Sverige är närmare 20 procent och i Finland cirka 10 procent. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00950/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar