Axfoods omsättning juni 2004

Nettoomsättningen* (exklusive moms) för de egenägda butikerna i Sverige ökade under juni månad med 9,3 %, varav jämförbara butiker ökade med 6,2 %. Juni månads konsoliderade nettoomsättning uppgick till 2 976 mkr (2 848), en ökning med 4,5 % jämfört med samma period föregående år.

Under perioden januari-juni 2004 ökade de egenägda butikerna i Sverige med 8,7 %, varav jämförbara butiker ökade med 5,1 %. Den konsoliderade nettoomsättningen uppgick till
16 846 mkr (16 500), en ökning med 2,1 %. Omsättningen fördelar sig på 14 264 mkr
(13 955) för den svenska verksamheten och 2 582 mkr (2 545) för Spar Finland.

Hemköp har under månaden ökat omsättningen med 2,9 % varav jämförbara enheter har ökat med 4,5 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,0 % varav jämförbara enheter har ökat med 4,1 %.

Willys har under månaden ökat omsättningen med 14,0 % varav jämförbara enheter har ökat med
7,6 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,1 % varav jämförbara enheter har ökat med
5,7 %.

Willys hemma har under månaden minskat omsättningen med 0,9 % varav jämförbara enheter har minskat med 0,3 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,8 % varav jämförbara enheter har ökat med 0,8 %.

Spar Finland har under månaden ökat omsättningen med 3,1 %, i lokal valuta visar Spar Finland
en en ökning med 2,7 %. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,5 %, i lokal valuta visar Spar Finland en ökning med 1,4 %. Omsättningen i de egenägda butikerna ökade under månaden, i lokal valuta, med 10,9 %, varav jämförbara butiker ökade med 1,7 %. Ackumulerat har omsättningen i de egenägda butikerna ökat, i lokal valuta, med 7,3 %, varav jämförbara butiker har minskat med 1,1 %.

Siffrorna är preliminära, definitiva siffror presenteras löpande på www.axfood.se under rubriken finansiell statistik.
Preliminära omsättningssiffror kommer att publiceras: juli 4/8, aug 3/9, sep 20/10, okt 3/11, nov 3/12

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar