Delårsrapport Axfood AB 1 jan-30 jun 2013

Sammanfattning av andra kvartalet

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april-juni till 9 557 Mkr (9 292), en ökning med 2,9 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,2 procent under perioden.

- Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 1,3 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 326 Mkr (322).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 318 Mkr (310).

- Resultatet efter skatt var för perioden 248 Mkr (228) och resultat per aktie 4,74 kr (4,35).

- Axfood och OKQ8 tecknade avtal om förlängning av samarbete.

- Axfoods målsättning för 2013 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2012.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 249. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar