Delårsrapport Axfood AB 1 januari-1 juni 2010

- Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april – juni till 8 583 Mkr (8 216), en ökning med 4,5 procent.

- Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 0,7 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,9 procent.

- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 279 Mkr (269).

- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 270 Mkr (258).

- Resultatet efter skatt var för perioden 199 Mkr (190) och resultat per aktie
3,79 kr (3,63).

- Axfood Närlivs tecknade avtal om att förvärva Reitan Servicehandels färskvarudistribunal i Stockholm. Axfood tillträder verksamheten den 1 oktober 2010.

- Axfoods målsättning för 2010 är att minst nå ett rörelseresultat i nivå med 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93.
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70.
Anne Rhenman-Eklund, IR-chef, 08-553 998 13, mobil 070-280 64 59

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 230. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar