Delårsrapport Axfood AB perioden 1 januari–30 september 2007

● Rörelseresultatet för januari - september uppgick till 857 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 938 Mkr ingick 89 Mkr för förlikningen med Vi-butikerna.

● Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 831 Mkr (922).

● Resultatet efter skatt var för perioden 598 Mkr (664) och resultat per aktie 11,40 kr (12,43).

● Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första nio månader till 21 536 Mkr (21 424), en ökning med 0,5 procent.

● Jämförbara butiker ökade omsättningen med 0,1 procent. Omsättningen i egenägd detalj-handel minskade under perioden med 0,3 procent.

● Oförändrad prognos för 2007.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar