Finska konkurrensverket fortsätter behandlingen av SOK:s köp av Spar Finland

Axfood och finska SOK slöt den 7 september ett avtal avseende försäljning av Axfoods hela innehav i Spar Finland Abp. Axfood är största ägare i Spar Finland med 75,2 procent av rösterna och 69,3 procent av kapitalet. SOK:s köp är villkorat av att förvärvet godkännes av det finska konkurrensverket. Finska konkurrensverket har idag, den 7 oktober meddelat att de inleder en fortsatt behandling av SOK:s förvärv av aktierna i Spar Finland. Axfoods bedömning är att försäljningen av aktierna kommer att genomföras under oktober 2005. För mer information, kontakta: Lars Nilsson, chef ekonomi- och finans Axfood AB, 0705-69 66 33 Kenneth Wall, presschef Axfood AB, 0703-124 122

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar