Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

• Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första halvåret 2004 till 16.846 Mkr (16.500), en ökning med 2,1%. I Sverige ökade omsättningen i egenägd detaljhandel med 8,7%. Jämförbara butiker ökade med 5,1%. Den egenägda detaljhandeln i Spar Finland ökade omsättningen i lokal valuta med 7,3% under perioden, varav jämförbara butiker minskade med 1,1%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgick till 441 Mkr (518). Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 260 Mkr (312). I rörelseresultatet för andra kvartalet 2003 ingick resultat från försäljning av fastigheter, 110 Mkr.

• Rörelsemarginalen exklusive reavinst från försäljning av fastigheter ökade under andra kvartalet från 2,4% till 3,0%.

• Resultatet efter skatt för perioden januari-juni uppgick till 289 Mkr (335). Resultatet per aktie var 5,40 kronor (6,29).

• Prognosen för 2004 att resultatet, exklusive jämförelsestörande poster, kommer att förbättras jämfört med utfallet för år 2003, står fast.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar