Information om tidigare kommunicerad uppdelning av aktier

Obs. Detta pressmeddelande ersätter tidigare i dag felaktig utskickad pressrelease på svenska.

Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) den 18 mars 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i fyra aktier (4:1).

Följande gäller för uppdelningen:

 • Sista dag för handel före uppdelningen är den 16 april 2015

 • Första dag för handel efter uppdelningen är den 17 april 2015

 • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för uppdelningen är den 20 april 2015

 • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med uppdelningen

  Antalet aktier i bolaget kommer med anledning av uppdelningen att öka från 52 467 678 till 209 870 712.

  Från och med den 17 april 2015 kommer Axfood-aktien att ha följande ISIN-kod: SE0006993770. Detta eftersom den gamla aktien de facto finns kvar på respektive VP-konto t o m den 20 april och avregistreras den 21 april.

  För ytterligare information:
  Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB: 070 – 662 69 70.

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet egenägda butiker uppgår till 259. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan, men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Grossistförsäljning mot företag drivs genom Axfood Närlivs och egenägda kedjan Axfood Snabbgross. Partihandeln drivs genom Axfood Sverige. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar