Louise Ring får pris för ”Årets Mångfaldsarbete”

Axfoods HR-direktör Louise Ring tilldelades priset för Årets Mångfaldsarbete på onsdagskvällens Kompetensgala, som arrangerades av Tidningen Chef och en rad andra organisationer.

Motiveringen till priset var:

”Louise Ring har genom sitt värderingsbaserade ledarskap varit drivande i utvecklandet av företagskulturen, och arbetat med beteenden och attityder. Louise Ring har bidragit till att Axfood har mångfald när det gäller medarbetare, arbetsmiljö, varumärke, sortiment och kunder.”

Axfood har under många år arbetat med att odla en tydlig företagskultur där beteenden och attityder som gynnar mångfald uppmuntras. Axfood arbetar för mångfald av flera skäl bland annat för att öka lönsamheten, förbättra kunderbjudandet, attrahera talanger, ha stolta medarbetare och för att ta ett samhällsansvar.

Fakta Kompetensgalan:

Kompetensgalan är ett årligt evenemang som startade 2003. Det arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm.

Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer kring genomförandet. Gemensamt för organisationerna är att de lyfter fram goda exempel och att premierar människor vars insatser driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt. De som arrangerar Kompetensgalan 2012 är tidningen Chef, Försvarsmakten, Ledarna, Poolia, SATS, Stockholms stad och Sveriges HR Förening.

Kriterier för Mångfaldspriset är:

  • Pristagarens mångfaldsarbete har haft som mål att verka för att alla ska behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren har framgångsrikt främjat mångfalden på arbetsplatsen på ett sätt som har gynnat verksamheten/affären.

Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.

 

För ytterligare information kontakta:
Ingmar Kroon, presschef Axfood AB, tel 0702 89 89 83

 

 

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 237. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar