Redovisning av vederlag i samband med samgående

På grund av registreringstekniska skäl kommer redovisning av vederlag för de aktieägare i D&D som accepterat erbjudandet från Hemköp under den ordinarie anmälningsperioden, till och med den 25 februari 2000, att senareläggas till att påbörjas omkring den 17 mars 2000.

De nyemitterade aktierna beräknas inregistreras på OM Stockholmsbörsens A-lista omkring den 17 mars 2000.

De nyemitterade aktierna, av VPC temporärt benämnda "AkU", kommer att särnoteras på OM Stockholmsbörsens A-lista med tillägg av beteckningen "U" i avvaktan på att ordinarie bolagstämma i Hemköp beslutar om utdelning avseende räkenskapsåret 1999. De nyemitterade aktierna, "AkU", berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Särnoteringen kommer att upphöra efter avstämningsdagen för utdelningen.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar