Valberedning

Axfood AB:s huvudägare har utsett en valberedning med uppgift att bland annat framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid årsstämman den 5 mars 2008.

Valberedningen har följande sammansättning:
Hans Dalborg, ordförande
Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson AB
Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
Anders Oscarsson, SEB Fonder
Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening

Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till valberedningen.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar