Valberedningens förslag till styrelse i Axfood

Inför årsstämman den 14 mars 2018 föreslår valberedningen i Axfood Aktiebolag (publ) omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Lars Olofsson och Christer Åberg samt nyval av Jesper Lien och Stina Andersson.

Jesper Lien har lång och bred erfarenhet från olika roller inom detalj- och dagligvarubranschen. Han har bland annat haft ett flertal ledande positioner inom Coop-koncernen, däribland som VD för Coop Danmark under åren 2009-2013. Han har även varit verksam inom den engelska kedjan B&Q, där han var CCO under 2016-2017. Sedan november 2017 är Jesper Lien VD för danska kedjan Silvan och operating partner i tyska Aurelius Investment Group. Jesper Lien är utbildad till ingenjör vid Technical University of Denmark samt inom business administration (financial management) vid Copenhagen Business School.

Stina Andersson är sedan 2016 strategi- och affärsutvecklingschef och ansvarig för Tele2 IoT samt medlem av Tele2 ABs ledningsgrupp. Hon har även erfarenhet och kompetens från tidigare ledande positioner inom Kinnevik-koncernen, däribland som investeringsdirektör och medlem av Investment AB Kinneviks ledningsgrupp samt dessförinnan som strategichef. Stina Andersson har mångårig erfarenhet av bl a strategi- och affärsutveckling samt digital verksamhet och logistik i e-handelsbolag. Stina Andersson har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt CEMS master inom International Management från HEC Paris och Handelshögskolan i Stockholm.

Mia Brunell Livfors föreslås omväljas till styrelseordförande.

Valberedningen inför 2018 års årsstämma utgörs av: Caroline Berg, Axel Johnson AB (valberedningens ordförande), Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder, Liza Jonson, Swedbank Robur Fonder, Johan Strandberg, SEB Fonder, samt Vegard Søraunet, ODIN fonder. Axfoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors är adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 62 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inkluderande även förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor, revisorsval, motiverat yttrande samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se. På hemsidan finns även information om föreslagna ledamöter.

Årsstämman äger rum onsdagen den 14 mars 2018, klockan 17.00, på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus (Barnhusgatan 12-14) i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Caroline Berg, valberedningens ordförande, Axel Johnson AB: 08-701 61 00
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB: 072-23 606 43                               .
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018, klockan 12:00 (CET).

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar