aXichem erhåller patent för aXiphen® som salmonellahämmande komponent i kycklingfoder

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit patent avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt derivat av produkten, erhållit internationellt patent (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, primärt kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella.

-  Med detta patent säkerställer vi viktiga värden i bolaget. Salmonella i kycklinguppfödningar är ett omfattande globalt problem och aXiphen har stor potential att gör tillvaron bättre, för såväl kycklingarna som fågeluppfödarna och konsumenterna. Intresset för aXiphen är också väldigt stort ibland fodertillverkarna, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Patentet grundas på bland annat genomförda studier vid College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Fullskalestudien genomfördes i en kommersiell anläggning hos en stor kycklingproducent och omfattade 3000 kycklingar, med primärt syftet att undersöka aXiphen®feeds möjlighet att öka tillväxt och förebygga salmonella. Vid slakt hittades ingen salmonella i varken blindtarm eller mjälte i de kycklingar som fått aXiphen®feed i fodret, att jämföras med 28 %, respektive 8 %, i kontrollgruppen. Resultaten har senare också bekräftats av industriella användare.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl 12:10

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.