aXichem har slutfört tester som visar att aXiphen® hämmar salmonella hos svin

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har i nu genomförda tester kunnat visa att aXiphen® har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket är en indikation på att djuren utsatts för salmonellasmitta. Dessutom visade ett separat försök att aXiphen® i fodret inte påverkade djurens födointag, det vill säga djuren äter med god aptit.

- Under mina 25 år i branschen jag aldrig upplevt motsvarande. Det är enastående bra resultat som visar att aXiphen® kan få stor betydelse vid bekämpning av svinuppfödningens växande problem med salmonella, säger Edward van den Elsen, foderspecialist på SolFeed.

- Återigen har vi fått industrins bekräftelse på aXiphens effekt. Vi är stolta att kunna erbjuda en ny, effektiv metod för något så betydelsefullt som att reducera salmonella i svinuppfödning, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem har som tidigare kommunicerats, i samarbete med en foderproducent i Nederländerna, genomfört tester av bolagets produkt aXiphen® som tillsats i svinfoder. Målsättningen har varit att visa att aXiphen® har förmåga att förebygga salmonella hos svin. I testet har en grupp svin, i en kommersiell uppfödning, fått foder med en tillsats av 15 ppm aXiphen® och jämförts med en kontrollgrupp som fått foder utan aXiphen®.

Försöken visar att när svinen är tio veckor gamla  syns en tydlig skillnad mellan grupperna. Inga av djuren i gruppen som fått aktiv substans uppvisar antikropps-nivåer som kan ses  som ett positivt utslag på salmonella-testet, medan kontrollgruppen innehöll 10% positiva provsvar. För att ytterligare bekräfta att den minskade smittan är beroende av aXiphen® så mättes antikroppskoncentrationer i blodet hos kultingarna i suggornas efterföljande kull och koncentrationerna var då lika höga som i experimentets kontrollgrupp. Testet som använts är en standardprocedur i all svinuppfödning, och används för att bestämma kvalitet, pris eller, i de fall det är nödvändigt, destruktion.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl 13:15

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Under mina 25 år i branschen jag aldrig upplevt motsvarande. Det är enastående bra resultat som visar att aXiphen® kan få stor betydelse vid bekämpning av svinuppfödningens växande problem med salmonella.
Edward van den Elsen, foderspecialist på SolFeed
Återigen har vi fått industrins bekräftelse på aXiphens effekt. Vi är stolta att kunna erbjuda en ny, effektiv metod för något så betydelsefullt som att reducera salmonella i svinuppfödning.
Torsten Helsing, VD i aXichem