aXichem utökar sin biocidansökan för ökat dataskydd och starkare immateriella rättigheter inom anti-fouling

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har beslutat att ansöka om biocidgodkännande enlig så kallad Full Union Listing. Godkännande enligt Full Union Listing ger aXichem ett i tid längre, samt mer omfattande, dataskydd än det godkännande enligt EU:s biociddirektiv, Annex 1, som bolaget tidigare planerat söka.

-          Som vi tidigare kommunicerat har vår avsikt varit att lämna in ansökan enligt Annex 1 under fjärde kvartalet i år. Som en del av den processen har vi haft en avstämning med EUs kontrollmyndighet, Ctbg i Holland, där vi blev rekommenderade att använda möjligheten till utökat dataskydd, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem. Genom att söka enligt Full Union Listing får vi ett skydd som stärker våra immateriella rättigheter betydligt under 15 år.  Detta medför en signifikant förbättring över den tidsram som aXichems patent ger, säger Johan Arvidsson.

Beslutet innebär att ett begränsat antal kompletterande studier ska genomföras under första halvåret 2016 och inlämning av ansökan om godkännande planeras till sommaren 2016. aXichems bedömning är att det inte påverkar tidpunkten för kommersialisering av bolagets teknologi inom anti-fouling-området.

För ytterligare information kontakta:

Johan Arvidsson, VD, aXichem
Telefon: 46 708 97 44 39. Epost: johan.arvidsson@axichem.se  

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Dokument & länkar