aXichems produkt aXiphen bevisas säker att använda i artikel i ”Toxicology Research and Application”

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, i linje med den intention som tidigare kommunicerats, fått en vetenskaplig artikel godkänd för publicering i tidskriften ”Toxicology Research and Application”. Artikeln redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” och författare är Torbjørn Rage Paulsen, Sebastian Stiller, Klaus Weber, Claudia Donath, Gudrun Schreib och Knut Helge Jensen. Utöver att artikeln stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) hos  Food and Drug Administration (FDA). En GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.

- Artikeln är det avslutande steget för att få GRAS-godkännandet klart. Vi ser nu fram mot ett regulatoriskt godkännande som ger oss möjlighet att intensifiera arbetet med de kontakter som vi tagit i USA, och på allvar gå in i kommersiella diskussioner. De applikationsområden som är mest aktuella finns inledningsvis inom kosttillskott och livsmedel, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem inledde processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS för produkten aXiphen under andra kvartalet 2017. Under tidig höst var ansökningshandlingarna färdigställda – det enda som saknades för registrering av godkännandet var en publicerad expertgranskad (peer reviewed) vetenskaplig artikel.

Efter publicering av artikeln kan aXichem slutföra sitt GRAS-godkännande för aXiphen® avssende användning i kosttillskott och livsmedel i USA.  

”Toxicology Research and Application” är en så kallad ”open access” publikation, vilket innebär att artiklarna är tillgängliga för alla, utan någon kostnad. En länk till artikeln, så snart den är tillgänglig, kommer även att publiceras på aXichems hemsida.

Läs mer om Toxicology Research And Application 

Läs mer om GRAS 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl 09:00

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Artikeln är det avslutande steget för att få GRAS-godkännandet klart. Vi ser nu fram mot ett regulatoriskt godkännande som ger oss möjlighet att intensifiera arbetet med de kontakter som vi tagit i USA, och på allvar gå in i kommersiella diskussioner.
Torsten Helsing, VD i aXichem