Information avseende nyemissionen i aXichem

Styrelsen för aXichems beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt ett erbjudande till konvertibelinnehavare. Teckningstiden var 9 – 23 december 2011. Totalt tecknades aktier till ett värde om cirka 7,5 Mkr. Över 84 % av emissionen tecknades.

Sista dag för handel med BTA A är den 2012-03-28 och stoppdag hos Euroclear i BTA A är den 2012-04-02. De nya aktierna kommer finnas på respektive vp-konto/depå per den 2012-04-04.

Antal tecknade aktier var 1 572 348 stycken och efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 13 482 903 stycken.

För frågor hänvisas till:
För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem
E-post: torsten@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt gift fri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Vikingagatan 39 B • 216 18 Limhamn Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.