Pressmeddelande 2012-03-12: Information avseende aXimed AB (publ), nyemission

Styrelsen för aXimed beslutade den 5 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade även att notera aXimed AB på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa).

Emissionens storlek uppgår till högst 4 351 500 kronor fördelade på högst 967 983 aktier.
Emissionen löpte från den 27 januari till den 17 februari 2012.
Totalt tecknades det 3 048 025 aktier till ett värde om 3 048 025 SEK. Cirka 70 % av emissionen tecknades.
Detta innebär att det efter den genomförda nyemissionen finns 16 159 927 aktier

Emissionslikviden kommer att möjliggöra att aXimed kan möta den ökade efterfrågan som finns på bolagets produkter samt att göra satsningar mot nya marknader

Kontaktperson: VD Torsten Helsing, telefon 046 780 06 73.

Taggar:

Dokument & länkar