Axis: Säljer tomtfastighet i Lund

Skriver ner innehavet i nBand till noll

Axis meddelade idag att bolaget i samband med förestående flytt sålt en tomtfastighet i Lund. Köpeskillingen uppgår till drygt 13 miljoner kronor. Försäljningen kommer inte att medföra någon positiv påverkan på Axis resultat då bolagets planerade flytt också innebär merkostnader. Efter att nBand inte lyckats säkerställa sin fortsatta finansiering kommer bolaget att avvecklas. Detta innebär, som tidigare aviserats i Axis delårsrapport för tredje kvartalet, att Axis skriver ner sitt innehav i nBand till noll. Axis innehav i nBand har tidigare bokförts till ett värde av 32 miljoner kronor. För information vänligen kontakta: Anne Rhenman, Head of Corporate Communications and Investor Relations, Axis Communications Telefon: + 46 708-90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com Jörgen Lindquist, CFO, Axis Communications Phone: + 46 42 272 28 08, E-mail: jorgen.lindquist@axis.com

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar