Axis AB: Delårsrapport januari-juni 2004

Videotillväxt skapar positiv resultatutveckling

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 320 Mkr (305). • Rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-4). • Resultat före skatt uppgick till 7 Mkr (2). • Resultatet efter skatt uppgick till 7 Mkr (3). • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 kr (0,05). • Tillväxttrenden för Video fortsätter, +30 procent. Ytterligare information kan erhållas av Ray Mauritsson, verkställande direktör, 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, 0708-90 18 29. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari-juni 2004

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar