Axis AB: Halvårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet

  •  Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 20 procent till 2 119 Mkr (1 763). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (167), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,9 procent (9,5).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 149 Mkr (123).
  •  Resultatet per aktie uppgick till 2,14 kr (1,77).

Första halvåret

  •  Nettoomsättningen ökade under perioden med 25 procent till 4 146 Mkr (3 330). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 16 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 443 Mkr (320), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (9,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 326 Mkr (237).
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,69 kr (3,41).

VD kommentar

Under det andra kvartalet ökade försäljningen till 2 119 Mkr, vilket innebär den högsta omsättningen för ett kvartal någonsin för Axis. Tillväxten påverkades positivt av en stark amerikansk dollar och av intäkter från bolag som förvärvades under 2016. Även utan dessa faktorer ser vi emellertid en stabil tillväxttakt.

Förbättrad Zipstream, explosionssäkra kameror samt ny Wide Dynamic Rangeteknologi är exempel på nyheter som lanserades under det andra kvartalet. Flera av dessa nyheter presenterades vid de stora mässorna ISC West och IFSEC. Vid dessa mässor märktes också hur datasäkerhet har kommit att bli en allt viktigare fråga på marknaden såväl som i samhället i stort. Därför känns det tryggt att det här har varit ett prioriterat fokusområde på Axis under lång tid.

Som en följd av förra årets förvärv av videoanalysföretaget Cognimatics, presenterade vi i maj två nya lösningar – Axis Loss Prevention och Axis Store Optimization. Det är dels ett exempel på vårt ökade fokus på detaljhandelssektorn, dels ett exempel hur vi kan skapa ökat värde för våra kunder med helhetslösningar.

När det gäller framtida tillväxt presenterade analysföretaget IHS i juni sin årliga rapport om marknaden för säkerhetskameror. Sammanfattningsvis visar rapporten fortsatt tillväxt för vår bransch. Genom fortsatt innovation och investeringar i helhetslösningar står vi väl rustade att även framöver leda utvecklingen i vår bransch.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications 
Tel: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Taggar:

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.