AXIS Delårsrapport januari-juni 2002

Fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde

- Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under halvåret till 335 Mkr (332). - Rörelseresultatet för jämförbara enheter ökade till 18 Mkr (-92). Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (-27,6). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 Mkr (-44). - Fortsatt omsättningstillväxt inom produktområdet Video som ökat med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk, http://www.axis.com/corporate/investor/swe/2002q2/index.htm eller från medföljande PDF fil: Delårsrapport januari–juni 2002 För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Ragnarsson, CEO, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, telefon: 0708-90 18 08 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar