AXIS Delårsrapport januari-juni 2002

Fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde

- Koncernens nettoomsättning för jämförbara enheter uppgick under halvåret till 335 Mkr (332). - Rörelseresultatet för jämförbara enheter ökade till 18 Mkr (-92). Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (-27,6). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 Mkr (-44). - Fortsatt omsättningstillväxt inom produktområdet Video som ökat med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk, http://www.axis.com/corporate/investor/swe/2002q2/index.htm eller från medföljande PDF fil: Delårsrapport januari–juni 2002 För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Ragnarsson, CEO, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, telefon: 0708-90 18 08 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar