AXIS Delårsrapport januari-juni 2003

Fortsatt återhållsam marknad

• Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 305 Mkr (335). • Rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (18). • Resultatet efter skatt uppgick till 3 Mkr (16). • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 kr (0,23). • Fortsatt omsättningstillväxt inom produktområdet Video. • De långsiktiga resultat- och tillväxtmålen revideras. Pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari–juni 2003 För ytterligare information vänligen kontakta: Ray Mauritsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00, Jörgen Lindquist, CFO, 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications, telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar