Axis halvårsrapport januari - juni 2010

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1 321 Mkr (1 074), för andra kvartalet uppgick omsättningen till 678 Mkr (542)

Rörelseresultatet uppgick under perioden till 169 Mkr (93), för andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 74 Mkr (46)

Resultatet före skatt uppgick under perioden till 168 Mkr (92), för andra kvartalet uppgick resultatet före skatt till 74 Mkr (46)

Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 122 Mkr (67),  för andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 53 Mkr (34)

Resultatet per aktie uppgick under första halvåret till 1,76 kr (0,96).

 “En mycket stark avslutning på andra kvartalet gav en tillväxt på 6 procent, jämfört med årets första kvartal. Försäljningen har framförallt varit god inom region Americas som redovisade en tillväxt på 25 procent, jämfört med samma period föregående år. Även region Asia visade en stark tillväxt på 56 procent. Motsvarande tillväxttakt inom Region EMEA uppgick till 19 procent.

Produktportföljen har utökats med ytterligare ett antal högkvalitativa nätverksvideoprodukter. Gemensamt för de nya produkterna är stödet för video med HDTV-kvalitet samt komprimeringsstandarden H.264.

Under andra kvartalet har Axis fortsatt sin expansion och rekryteringstakten har ökats. Antalet anställda ökade med 64 personer och uppgick vid periodens utgång till 850 personer”.                                                                                                                                                Ray Mauritsson, verkställande direktör

 Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:

http://www.axis.com/sv/corporate/investor/interim_report.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Välkommen att delta i Axis telefonkonferens för media och finansanalytiker i dag.
Tid: Onsdag den 7 juli klockan 10.00
Telefonnummer: 08-50 52 01 10
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i tio arbetsdagar på 08-5052 03 33, ange: 868516.

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR & Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272 18 00, E-post: pressoffice@axis.com

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar