Axis halvårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 7 procent till 1 114 Mkr (1 044). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 12 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 127 Mkr (121), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 11,4 procent (11,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 96 Mkr (88).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,38 kr (1,26).

Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 9 procent till 2 096 Mkr (1 925). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 14 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 216 Mkr (200), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3 procent (10,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 162 Mkr (145).
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,33 kr (2,08).

Fortsatt global marknadsledare
”Försäljningen för det andra kvartalet uppgick till 1 114 Mkr. Under perioden uppvisade framförallt den viktiga nordamerikanska marknaden en fortsatt stark utveckling.

I maj publicerades IHS årliga rapport över marknaden för videoövervakning. Vi är stolta över att, precis som förra året, rankas som global marknadsledare i både kategorin ”Network Cameras” och i kategorin ”Security Cameras”. Nytt för denna rapport är att Axis nu även rankas som marknadsledare i kategorin ”Video Encoders”.

I ett långsiktigt perspektiv fortsätter rekryteringen av personal inom framförallt R&D och säljorganisationen. Investeringar inom teknikutveckling har gjort att ett flertal nya och strategiskt viktiga produkter och lösningar har kunnat lanseras under perioden”.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapport samt presentation finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

Inbjudan till telefonkonferens.
Tid: Tisdag den 9 juli klockan 10.00
Telefonnummer: 08-505 564 77
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.
Presentationen sänds live på: http://financialhearings.nu/130709/axis/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: +46 (0)46 272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2013, kl. 08.00 (CET).

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar