Axis starka tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt. Delårsrapport januari – september 2007

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841).
• Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264 Mkr (150).
• Resultatet före skatt för perioden uppgick till 263 Mkr (149).
• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 192 Mkr (108).
• Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,76 kr (1,56).

“Intresset för mer omfattande installationer har intensifierats och tilläggsorder på redan påbörjade projekt har ökat inom bland annat kundsegmenten Transport och Detaljhandel. Axis nettoomsättning under januari-september 2007 uppgick till 1 193 Mkr (841), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 1 084 Mkr utgjordes av produktområde Video, vilket gav en tillväxt på 47 procent och utgjorde 92 procent av Axis totala omsättning i tredje kvartalet.” Ray Mauritsson, verkställande direktör


Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från medföljande länk:
www.axis.com/corporate/investor/interim_report.htm

Telefonkonferens
Tid: Fredag den 19 oktober klockan 10.00
Telefonnummer: +46 (0)8 5052 0110
Ange: Axis Communications
Deltagare från Axis AB är:
Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig i fem arbetsdagar på:
+46 (0)8 5052 0333, ange: 769938

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar