Delårsrapport januari - mars 2013

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 11 procent till 982 Mkr (881).
    I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 16 procent
  • Rörelseresultatet ökade till 89 Mkr (79), vilket mot­svarar en rörelsemarginal på 9,1 procent (9,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 66 Mkr (57).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,95 kr (0,82).

En avvaktande inledning på året
”Osäkerheten i den globala ekonomin fortsätter att påverka tillväxttakten för nätverksvideo. Marknadstillväxten under årets första tre månader har i allt väsentligt legat på samma nivåer som under slutet av 2012. Försäljningen ökade med 11 procent till 982 Mkr under det första kvartalet. Tillväxten i lokala valutor var 16 procent. Under perioden syns en positiv utveckling av antalet projektförfrågningar jämfört med senaste kvartalet.  

Axis har under perioden fortsatt att stärka sin position på marknaden för nätverksvideo genom fokus på produktlanseringar, partnersamarbeten och expansion. Ett flertal nya nätverkskameror har nått marknaden under kvartalet, vi fortsätter att satsa på utbildning av partner och vårt certifieringsprogram rullas ut på nya marknader världen över. Det är särskilt glädjande att vi fortsätter se ett ökande intresse för lösningar riktade mot mindre installationer.

Axis har en stark finansiell ställning och fortsätter att investera för tillväxt och expansion. Det är fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen, men den underliggade efterfrågan och det rådande teknikskiftet ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom nätverksvideo. Vår nya vision och mission markerar tydligt vår ambition – att fortsätta utveckla nya innovativa produkter och stärka vår marknadsledande position inom nätverksvideo.”

Ray Mauritsson, verkställande direktör

Rapport samt presentation finns tillgänglig på: http://www.axis.com/sv/corporate/investor/financial_reports.htm

Inbjudan till telefonkonferens
Tid: Måndag den 15 april klockan 10.00
Telefonnummer: + 46 (0)8-505 564 76
Deltagare från Axis AB är: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomidirektör.
Presentationen sänds live på: http://financialhearings.nu/130415/axiscommunications/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013, kl. 08.00 (CET).

Om Axis Communications
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis har fler än 1 400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Axis Communications AB, Address: Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden   Phone +46 46 272 18 00   Fax +46 46 13 61 30 www.axis.com

Taggar:

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.