Kungliga Fysiografiska Sällskapet ger medalj för teknisk framgång Mikael Karlsson tilldelas Engeströmska guldmedaljen

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldelar Mikael Karlsson, VD för Axis Communications AB, Engeströmska guldmedaljen 1999 för "arbete i tillämpad naturvetenskap rörande Skånes lantbruk och dess binäringar eller industrin". Priset delas ut var tredje år. – Det är ett starkt bevis på samhällets ökade uppskattning av entreprenörskap att uppmärksammas på detta fina sätt av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, säger Mikael Karlsson, huvudägare i bland andra Axis Communications. Juryns motivering Priskommittén vill med sitt val fästa uppmärksamheten på en yngre person som med framgång bedrivit entreprenörsverksamhet i närmare två decennier i överenskommelse med riktlinjerna för den Engeströmska guldmedaljen. Priskommittén har med sitt val också markerat att man med Skåne som utgångspunkt kan bygga upp en global industri och dessutom velat visa på en modern gren av näringslivet med stor betydelse för framtiden. Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik Kungliga Fysiografiska Sällskapet som stiftades 1772 är en akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapets uppgift är att främja vetenskapen inom dessa områden. Sällskapet förvaltar stora donationer, vilkas avkastning delas ut i huvudsak som anslag, men också som belöningar i form av priser och medaljer. Man belönar framstående och långvariga forskningsinsatser, och det är främst etablerade forskare som kommer i fråga. Priset, som har delats ut endast vart tredje år sedan 1917, har de senaste åren gått till följande personer: 1996 – Arne Emanuelsson 1993 – Berthold Lindqvist 1990 – Arne Hagberg

Om oss

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar