Kvartal 3 ger rekordförsäljning samt förbättrad lönsamhet

Kvartalsredogörelse Juli – September 2016 Axonkids AB

TREDJE KVARTALET SAMMANDRAG

 •  Kvartalets intäkter uppgick till 12 209 KSEK (4 666)
 •  Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -425 KSEK (-1 306)
 •  Kvartalets resultat uppgick till -378 KSEK (-1 102)
 •  Kvartalets resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,15)
 •  Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier)
 •  Likvida medel vid periodens utgång 2 130 KSEK

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SAMMANDRAG

 •  Periodens intäkter uppgick till 32 216 KSEK (17 797)
 •  Perioden rörelseresultat (EBIT) uppgick till -184 KSEK (-2 903)
 •  Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -353 KSEK (-2 612)
 •  Periodens resultat per aktie: -0,04 SEK (-0,36)
 • Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier)

 

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning utanför. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04

 

VD har ordet

”Kvartal 3 var ett mycket spännande kvartal för oss med en försäljning långt över tidigare all-time-high. Försäljningen blev 260% bättre jämfört samma kvartal 2015. Samtliga marknader visar på en stark tillväxt och det är mycket glädjande att se att våra nyckelmarknader Spanien, Tyskland, Storbritannien samt vår egen hemmamarknad Sverige går mycket starkt framåt. Även utanför Europa har det uppkommit nya möjligheter där vi diskuterar med flera nya distributörer kring framtida distribution. Kina har inte utvecklats enligt plan och vi diskuterar just nu med nya lokala partners för att säkerställa en bättre utveckling .

Glädjande är också att vi redan i augusti ligger över omsättningen för helåret 2015. Våra produkter har etablerat sig på marknaden och med ett antal nya produkter runt hörnet känns framtiden än mer spännande. Detta är något vi också märkte av under den årliga mässan i Köln där hela branschen samlas, intresset för vår monter var stort och vi fick här möjlighet att diskutera möjligheter med våra befintliga distributörer men också chansen att träffa nya kontakter ute i världen.

Vi har under perioden arbetat med att utveckla vår marknadsplattform vilket har varit en stor investering för oss under perioden men där vi också ser att vi framtids säkrar varumärket Axkid. Arbetet är en viktig del för att kunna aktivera marknadsföringen mot konsumenter genom hemsida, sociala media samt butiksexponering. De aktiviteter som gjorts under 2016 har redan fört vår produkt till den mest sökta produkt inom kategorin bilbarnstol på Prisjakt. Detta har starkt bidragit till vår försäljningstillväxt under 2016 på den svenska marknaden.

Lönsamheten är som tidigare nämnts i fokus och vi ser en positiv trend i försäljningsmarginalen vilket kommer att bidra till fortsatt förbättrad lönsamhet. För kvartal 3 så har vi dock mycket tunga kostnadsposter såsom investering i marknadsplattform samt utökad närvaro på mässor vilket uppgår till ca 1,1 miljoner kronor vilket ger en negativ effekt på resultatet för kvartalet. Detta är engångskostnader som är strategiskt viktiga för att kunna ta ytterligare ett steg i försäljningen och etableringen av Axonkids på marknaden.”

Daniel Johansson
VD AxonkidsVäsentliga händelser under det tredje kvartalet

 •  Axonkids ställde ut på den största barn och babymässan i Europa, Kind & Jugend i Köln, som gick av stapeln den 15 till den 18 september. Axonkids träffade på mässan sina distributörer i Europa och Kina för att diskutera möjligheterna för respektive område.  
 •  I samband med mässan breddades distributionsnätet i Europa då avtal slöts med upparbetade kontakter i Tjeckien, Slovenien och Kroatien, vilka kommer att satsa på Axonkids under hösten. 
 •  På mässan Kind & Jugend lanserades också den nya produkten Wolmax som är en bakåtvänd bilbarnstol upp till 25kg. Mottagandet var positivt och order motsvarande ca 1 miljon kronor tecknades av denna produkt för leverans under hösten av distributörerna i Tyskland, Polen, Spanien samt större kunder i Sverige.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Axonkids AB lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 24 februari 2017 då publicering sker av bokslutskommuniké.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

21 oktober 2016

Axonkids AB

Styrelsen

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar